LÄNKAR

TEKNIK----TIDNINGAR----NYHETER----PORTALER
LEXIKON----UPPSLAGSVERK----DATAORDLISTOR
SÖKMOTORER----FILARKIV----LÄNKSIDOR
DATABASER----SERIER----INTERNETHANDLEDNING
WEBBDESIGN----PROGRAMMERING WEBB
DOMÄNADRESSER----BARNS RÄTT----POLITIK/SAMHÄLLE
BLANDADE NYTTIGHETER
TEKNIK

Hjärnkontoret

Svenska Uppfinnar Föreningen

Förbundet Unga Forskare

Thinking Fountain Science Museum of Minnesota

Thinking Fountain Uppfinn Science Museum of Minnesota

Dr. Matrix' Web World of Science

Newton's Apple: Teacher's Guides Förklaringar på vardagliga tekniska
och naturvetenskapliga frågeställningar.

HOW THINGS WORK Förklaringar på tekniska och naturvetenskapliga frågeställningar.

NyTeknik miniproblem

Tom Tits Experiment

Xperiment Huset , Lokstallarna, 352 36 VÄXJÖ

Teknikens Hus i Luleå

Swedish Inventions Några Svenska uppfinningar

Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet är inrättat av regeringen
och stöds av Matematisk-naturvetenskaplig fakultet och Lunds tekniska högskola.

Vetenskapens Värld

LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK Information inom naturvetenskap och teknik.

Teknikhistoria

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Elsäkerhetsverket

Tekniska nomenklaturcentralen (tekniska termer)

Osbecks TeknikDesign Material och läromedel för teknikundervisning

Malmköping

TIDNINGAR-----------------> UPP

Libris artikeldatabas

Länkar till tidningar över hela världen Via KIOSKEN kan du länka dig till
nyhetsmedier i hela världen, i första hand tidningar med nyheter på landets språk.

MacWorld Datatidning

Computer Sweden Datatidning

Svenska datatidningar

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

EskilstunaKuriren

Råd och Rön

Allt om Hobby

Forskning & Framsteg

NyTeknik

Allt om Elektronik

Elektor-electronics

NYHETER-----------------> UPP

Nyheter SVT

PORTALER-----------------> UPP

Passagen

Torget

UPPSLAGSVERK-----------------> UPP

TechEncyclopedia

Nordiska författare sökbar databas

Encarta uppslagsverk

Nationalencyklopedin (kostar)

LEXIKON-----------------> UPP

Lexikon WWebsters Dictionary

Engelska-Svenska, Svenska-Engelska lexikon

Svenska Akademiens Ordbok

Dictionary

DATAORDLISTOR-----------------> UPP

Dataordlista Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som
ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Dataordlista rekommenderade ord Svenska datatermgruppen

SÖKMOTORER-----------------> UPP

Evreka Sökmotor/Webbserver

Svenska Webbplatser SUNETs Webbkatalog

Sökmotor/Webbserver Lycos

Sökmotor/Webbserver Webcrawler

FILARKIV-----------------> UPP

Webbserver SUNET

Sunet.se/pub/mac/<

LÄNKSIDOR-----------------> UPP

IT-BIBLIOTEKARIENS BÄSTA SIDOR ostrabo.uddevalla.se/bib/bibsida.htm

Länkskafferiet Skolverket

DATABASER-----------------> UPP

LIBRIS Svesök Består av två databaser. Den ena, länkkatalogen, innehåller
utvalda och katalogiserade webbplatser/sidor, idag 2500 länkar.

LIBRIS Det nationella biblioteksdatasystemet.

WebbAdresser till Svenska företag

Nummerupplysningen ( Telefon- Fax- och E-postkataloger i hela världen )

SERIER-----------------> UPP

comics.com

WebbComics

Dilbert Zone

INTERNETHANDLEDNING-----------------> UPP

Sherlock@ The Internet Consulting Detective

Internethandledning Smultron för internetblåbär

Internethandledning Smultron för internetblåbär

Internetskolan SvD

Internethandledningen är gjord inom delprojektet " Internet som
pedagogiskt hjälpmedel" som är en del av Alingsås IT-modell
finansierat av KK-stiftelsen och kommunen.

Edison - ett svenskt undervisningsprojekt

Att använda IT i undervisningen

Smileys

WEBBDESIGN-----------------> UPP

PROGRAMMERING WEBB-----------------> UPP

DOMÄNADRESSER-----------------> UPP

NIC-SE Network Information Centre Sweden AB registrerar nya domännamn
och uppdaterar befintliga domännamn.

nu-domänadress Här kan du kolla om nu-domänen du vill ha är ledig.

com-, net-, org-domänadress Här kan du kolla om com-, net och/eller
org-domänen du vill ha är ledig.

BARNS RÄTT-----------------> UPP

Barnombudsmannen

BRIS

Rädda Barnen

POLITIK/SAMHÄLLE-----------------> UPP

Kommunregister

Regeringskansliet

Riksdagen

Landstingsforbundet

EU-parlamentet

EU-info (från parlamentet,domstolen,mfl)

BLANDADE NYTTIGHETER-----------------> UPP

Christer Sturmark Christer Sturmark är författare, föreläsare och IT-debattör

learn2.com Beskrivningar på hur man gör/tillverkar/lagar/mm allt möjligt

Nummerupplysningen ( Telefon- Fax- och E-postkataloger i hela världen )

Konsumentverket

Skolverket

Kursplaner gymnasiet

United Nations

SkolVäderNätet

Utbildningsradion

Hjärnkontoret

Statistiska Centralbyrån

Sifo

Svenska Naturskyddsföreningen

Fältbiologerna

Naturhistoriska Riksmuseet

Cosmonova + Astronomi

Svenska Sidor Online

Svenska Institutet Information om Sverige

UPP