TEKNIKPÄRMEN:
50+ praktiska arbetsuppgifter med beskrivningar, ritningar och förklaringar, för undervisningen i Teknik och Elevens Val.

TEKNIKPÄRMEN säljs med
kopieringrätt för den egna skolan.

TEKNIKPÄRMENs pris är 990 kr + moms.

Anders Osbeck
Tekniklärare. Undervisar numera i elektronik m.m. på gymnasiet.
Utvecklar läromedel i teknik och elektronik främst för grundskolan men även för gymnasiet.
Medförfattare till Rätta Tekniken Praktikpärm 2 (Natur & Kultur).
Kursledare bl.a. på PEROS TEKNIKs teknik- och elektronikkurser för lärare (Öland).